b_Newsاعتراض دونده ها کارساز شد

دلجویی از بازمانده های اعزام!

تاریخ: 1396/02/09
زمان: 08: 15
نوع: خبر
فدراسیون دوومیدانی در نظر دارد دوومیدانی‌کارانی که به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام نمی‌کند را به دیگر رقابت‌های دیگر بفرستد.

فدراسیون دوومیدانی در نظر دارد دوومیدانی‌کارانی که به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام  نمی‌کند را به دیگر رقابت‌های دیگر بفرستد. به علت کمبود بودجه فدراسیون دوومیدانی برخی از نفراتی که در هر ماده بهترین رکورد فصل را بر جای گذاشتند به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام نمی‌شوند. بنابر تصمیم فدراسیون این دوومیدانی کاران به رقابت‌های کازانف قزاقستان و ارزروم ترکیه اعزام می‌شوند.اعزام نشدن برخی از دوومیدانی کاران باعث انتقاد آن ها به نحوه اعزام به بازی‌های کشورهای اسلامی شده است.

احسان حدادی، محمود صمیمی، رضا مقدم ،علی ثمری وزنه، کیوان قنبرزاده ،علی خدیور، رضا قاسمی، حسن تفتیان، سبحان طاهرخانی ، مریم طوسی، فرزانه فصیحی و سپیده توکلی دوومیدانی کاران اعزامی به بازی‌های  کشورهای اسلامی هستند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.