کریمی برای عیادت از آشتیانی به بیمارستان رفت

تاریخ: 1396/02/09
زمان: 14: 11
نوع: خبر
کریمی امروز به عیادت پیشکسوت باشگاه پرسپولیس رفت.

به گزارش سایت روزنامه گل، علی کریمی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس امروز با حضور در بیمارستان لاله به عیادت ابراهیم آشتیانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس رفت.
آشتیانی امروز شرایط بهتری دارد و به احتمال فراوان طی یکی دو روز آینده به بخش منتقل خواهد شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.