سرخ ها امروز تشويق نمي شوند!

تاریخ: 1396/02/09
زمان: 15: 25
نوع: خبر
اگر در بازی امروز پرسپولیس و ذوب آهن هیچ شعاری در زمینه تشویق و حمایت از قرمزها نشنیدید اصلا تعجب نکنید.

به گزارش سایت روزنامه گل، اگر در بازی امروز پرسپولیس و ذوب آهن هیچ شعاری در زمینه تشویق و حمایت از قرمزها نشنیدید اصلا تعجب نکنید چون این پاسخی به اعتصاب بازیکنان پرسپولیس طی سه روز گذشته است.طبق تصمیم کانون هواداران پرسپولیس امروز در ورزشگاه آزادی در اعتراض به تصمیم اخیر بازیکنان، هیچ کدام از بازیکنان پرسپولیس تشویق نخواهند شد تا به نوعی با اعتصاب آنها مقابله صورت بگیرد.
از طرف دیگر باشگاه پرسپولیس برای اینکه ادعای خود  در زمینه پرداختی به بازیکنان را ثابت کند( طاهری مدعی شده سرخپوشان بیش از هر تیم دیگری در لیگ برتر دریافتی داشتند)، تصمیم گرفته در روزهای آینده به صورت شفاف پرداختی به بازیکنان خود در این فصل را روی سایت خود منتشر کند تا در نهایت هواداران در این خصوص قضاوت کنند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.