b_Newsبرای کشورهای اسلامی و قهرمانی آسیا

کمیل و رحیمی از ترکیب تیم ملی حذف شدند

تاریخ: 1396/02/10
زمان: 08: 00
نوع: خبر
در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در دو رویداد قهرمانی آسیا و بازی های همبستگی اسلامی نام کمیل قاسمی و حسن رحیمی قرار ندارد.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در دو رویداد قهرمانی آسیا و بازی های همبستگی اسلامی، ۲۸ فروردین از سوی کادر فنی تیم ملی و پس از تایید شورای فنی کشتی آزاد اعلام شد.

در لیست نفرات اعزامی به این دو رویداد، اسامی قطعی کشتی‌گیران اوزان ۵۷ و ۱۲۵ کیلوگرم اعلام نشد و کادر فنی تیم ملی اعلام کرد پس از برگزاری اردوهای تیم ملی در نهایت نسبت به انتخاب بهترین نفرات برای حضور در این دو رویداد اقدام خواهد کرد.

بر همین اساس، رضا اطری قهرمان جام مدوید ۲۰۱۶ و یونس سرمستی قهرمان جوانان جهان و نفر سوم بزرگسالان آسیا به ترتیب عازم رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های همبستگی اسلامی می شوند. در این وزن حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک ریو بدلیل دور بودن از شرایط مناسب بدنی و همچنین در پیش بودن رقابت های انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه از ترکیب نفرات اعزامی کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز کادر فنی تیم ملی از بین یدا... محبی و کمیل قاسمی دارنده مدال نقره المپیک،در نهایت بدلیل آسیب دیدگی کمیل قاسمی از ناحیه گردن، یدا... محبی را برای حضور در این رقابت ها انتخاب کرد. همچنین در این وزن قرار است به احتمال فراوان جابر صادق زاده که نامش در لیست اولیه قرار نداشت به رقابت های همبستگی اسلامی در آذربایجان اعزام شود.