b_Newsگزارش تمرین پرسپولیس

همه دارند می آیند؛ هواداران چشم انتظار بیرانوند

تاریخ: 1396/02/10
زمان: 16: 49
نوع: خبر
بازیکنان پرسپولیس در حال ورود به ورزشگاه خیریه عمل هستند.

به گزارش سایت روزنامه گل، با اعلام انجام تمرین سرخپوشان در بعدازظهر امروز در ورزشگاه خیریه عمل، بازیکنان یک به یک در حال ورود به ورزشگاه هستند و هواداران هم پشت درب منتظر آمدن آنها هستند.
به نظر می رسد با این شرایط تمرین امروز دیگر فارغ از هرگونه اعتصاب و هیاهو انجام خواهد گرفت.
با این حال نکته جالب تمرین امروز این است که هواداران با آمدن بازیکنان همه چشم به آمدن یک نفر دارند که آن یک نفر هم علیرضا بیرانوند هست که حرف های دیشبش بعد بازی با ذوب آهن حسابی آنها را شاکی کرده و گویا برای آمدن او به ورزشگاه برنامه دارند و ممکن است علیه او شعار سر دهند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.