b_Newsانوشیروانی هر روز پخته تر می شود

مرادی: باید به نیازهای سهراب توجه کنیم

تاریخ: 1396/02/11
زمان: 13: 22
نوع: گفتگو
علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری پس از قهرمانی آسیا از اینکه انتظاراتش برآورده شده، صحبت کرد.

علی مرادی رییس فدراسیون وزنه‌برداری، درباره کسب عنوان قهرمانی در مسابقات وزنه‌برداری آسیا بعد از 5 سال گفت: با وجود رقابت سخت و فشرده‌ای که وجود داشت، با توجه به رویکرد جوانگرایی و اعتمادی که به جوانان شد؛ آنها پاسخ خوبی به این اعتماد دادند.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری در خصوص اینکه برخی معتقدند انوشیروانی هنوز از تجربه لازم برای انتخاب وزنه‌ها در مواقع حساس برخوردار نیست و شاید در برخی موارد با انتخاب وزنه‌های مناسب وزنه‌برداران ما می‌توانستند صاحب مدال‌های خوشرنگ‌تری شوند، گفت: این موارد باید در شورای عالی فنی مطرح شود و کادر فنی پاسخگو باشد، اما اگر از من به عنوان یک کارشناس که در آنجا حضور داشت سوال شود، می‌گویم انوشیروانی و همکارانش هر چقدر جلوتر می‌روند از نظر متدولوژی علم تمرین و تاکتیک انتخاب وزنه‌ها در پشت صحنه پخته‌تر می‌شوند.

او درباره شرایط سهراب مرادی نیز عنوان کرد: همه باید در بدنه تیم ملی مانند سرباز خدمت کنند و همه ما سرباز ایران هستیم. به هر حال در این مسیر فراز و فرودهایی وجود دارد، اما ما هم باید به نیازهای قهرمانان خود توجه داشته باشیم.