b_Newsبا حضور خانم ها سردادن الفاظ نامناسب کم می شود

افشارزاده پشت حضور خانواده ها در ورزشگاه ها در آمد

تاریخ: 1396/02/13
زمان: 15: 49
نوع: گفتگو
بهرام افشارزاده معتقد است باید زیمینه حضور بانوان در ورزشگاه ها فراهم شود.

بهرام افشارزاده دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک زیر ساخت‌های ورزشگاه‌ها را برای ورود خانواده‌ها مناسب می‌داند و می گوید: در سالن والیبال در طی سال‌های اخیر فضای بسیار خوبی به وجود آمد و با تمهیدات خاص و اصولی که اندیشیده شده بود و همچنین افزودن جایگاه ویژه‌ برای بانوان شرایط خوبی برای حضور بانوان در سالن مسابقات فراهم شد. مطمئن باشید که حضور بانوان در ورزشگاه‌ها یک آرامش خاص به مسابقات خواهد داد به ویژه‌ در استادیوم‌های فوتبال که در برخی از مواقع شاهد مطالبی هستیم که در شان تماشاگران، بازیکنان، داور و مربیان نیست. معتقدم حضور بانوان می‌تواند به دلیل حفظ حرمت بانوان این الفاظ را به حداقل برساند.
او در ادامه‌ بیان‌ کرد: اگر واقعا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود نتیجه‌ آن را خواهیم دید؛ همان طور که در سفارت‌ خانه‌های خود در اکثر کشورها شاهد آن هستیم که خانواده‌ سفرا و مسئولان ایران در سالن مسابقات حاضر می‌شوند و رویدادهای ورزشی را با یکدیگر تماشا می‌کنند. هیچ فرقی بین خانواده‌ آنها در خارج از ایران با زنان داخل ایران وجود نخواهد داشت.اگر قدم به قدم آغاز کنیم و جایگاه‌های ویژه‌ای را مشخص کنیم، سلامت ورزشگاه‌ها حفظ خواهد شد.
افشارزاده حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را بهترین دارو برای سالم سازی ورزشگاه‌ها بیان کرد و گفت:بهترین دارو این است تا با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها فضای سالمی را در استادیوم‌ها به وجود بیاوریم. بانوان کجا باید رویدادهای ورزشی را تماشا کنند؟ مادر و خواهر می‌خواهند مسابقات فرزند و برادر خود را تماشا کنند.ما نمی گوییم مردان در مسابقه بانوان حاضر شوند اما خانواده‌ای که یک عمر از دیدن مسابقات فرزند، همسر و برادر خود محروم است می‌تواند با فراهم شدن شرایط در ورزشگاه حضور داشته باشد و این می‌تواند بسیار در رشد و پیشرفت ورزش موثر باشد. همان طور که در والیبال مسابقات بسیار خوب و منظم برگزار شد و این یک داروی بسیار شفا بخش برای پیشرفت ورزش و استادیوم خواهد بود.

 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.