پرسپولیس واقعا عزت اللهی را می خواهد؟

تاریخ: 1395/11/06
زمان: 13: 02
نوع: خبر
به گزارش سایت روزنامه گل ،سعید عزت اللهی درگفتگویی وقتی از او درمورد شایعه پیشنهاد پرسپولیس سئوال شده آن را تایید کرده است اما.

به گزارش سایت روزنامه گل ،سعید عزت اللهی درگفتگویی وقتی از او درمورد شایعه پیشنهاد پرسپولیس سئوال شده آن را تایید کرده است :«صحبت هایی شده است اما من خیلی به این موضوع فکر نمی کنم. از قبل گفتم که اولویتم بازی کردن در اروپاست و فعلا به بازی کردن در لیگ ایران فکر نمی کنم. به هر حال من در این سن به صلاحم نیست که به ایران برگردم و اینجا بازی کنم و می خواهم مراحل ترقی را طی کنم.»در اینکه عزت اللهی بازیکن مستعدی است شکی نیست .اما پرسپولیس واقعا به او نیاز دارد؟ برانکو کمال کامیابی نیا را دارد که درکنارهافبکهای فانتزی اش یعنی مسلمان و رفیعی وظیفه جنگیدن در زمین را دارد و البته برانکو هم ثابت کرده او را به دیگر هافبک دفاعیها لیگ ترجیح می دهد. پرسپولیس نوراللهی را از دست داده و به هافبک دفاعی نیاز دارد اما ترکیبش جایی ندارد و احتمالا رزروی برای کمال می خواهد که با این حساب پیشنهاد به عزت اللهی که فیکس تیم ملی است کمی عجیب بنظر می رسد.چون او هم قطعا از اروپا به ایران نمی آید که نیمکت نشین کمال شود.
 بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.