b_Newsدوست داشتم به هوش می‌آمدم و جام قهرمانی را می‌دیدم

گودرزی: بیهوش نشدم بلکه منگ بودم!

تاریخ: 1396/02/23
زمان: 15: 24
نوع: خبر
تراکتورسازی تبریز در شب از دست دادن جام قهرمانی حذفی با یک شوک دیگر هم مواجه شد.


به گزارش سایت روزنامه گل، تراکتورسازی تبریز در شب از دست دادن جام قهرمانی حذفی با یک شوک دیگر هم مواجه شد و آن بیهوش شدن شهرام گودرزی بود. هافبک- مهاجم تراکتوری‌ها که در برخورد با بازیکن نفت در وسط زمین غش کرد، باعث شد تا صحنه‌‌های دراماتیکی رقم بخورد.
فریادهای اخباری و بازیکنان برای رسیدن آمبولانس از یک‌سو و به هوش نیامدن گودرزی از سوی دیگر التهاب را نزد تماشاگران داخل استادیوم، بازیکنان دو تیم و بیننده‌‌های تلویزیونی به شدت افزایش داد.
گودرزی به آمبولانسی که وارد زمین شده بود منتقل شد و سپس راهی بیمارستان گردید. 24ساعت بعد از آن اتفاق با گودرزی در حالی که صحیح و سالم سوار هواپیما بود قبل از خاموش کردن تلفن همراهش صحبت کردیم.

 
الان چه شرایطی داری و بهتر شده‌ای؟
خدا را شکر بهتر هستم و مشکلی ندارم.


از لحظه‌‌ای که بیهوش شدی چیزی خاطرت هست؟
یک چیزهایی خاطرم هست. فکر می‌کنم آمدم توپ را بردارم و بروم که بازیکن حریف با صورت من برخورد کرد. دیگر هیچ‌چیز نفهمیدم.


بیهوش شدی یا منگ بودی؟
خیلی‌ها فکر کردند بیهوش شدم ولی به هوش بودم اما چیزی متوجه نمی‌شدم.


در آمبولانس بهتر شدی یا در بیمارستان؟
به بیمارستان رسیدیم حواسم سر جایش آمد و متوجه شدم، اما قبل آن هیچ چیز متوجه نمی‌شدم. جا دارد از کادر پزشکی تیم و بیمارستان خرمشهر تشکر کنم.


بعد از آن اتفاق گل خوردید و باختید.
بله متاسفانه شرمنده هواداران تبریزی شدیم و کاش به هوش می‌آمدم و قهرمانی تراکتور را می‌دیدم. واقعا وقتی شنیدم که شکست خوردیم ناراحت شدم. باز هم از هواداران تراکتور عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم سال آینده تراکتورسازی جام قهرمانی در لیگ یا حذفی را به دست بیاورد چون مردم آذربایجان لیاقت بیشتر از این‌ها را دارند.