b_News مربیان پرتغالی هم ایران را ترک کردند

ادینهو با بدرقه هواداران تراکتور از ایران رفت

تاریخ: 1396/02/24
زمان: 10: 31
نوع: خبر
هواداران تیم تراکتورسازی بامداد امروز در فرودگاه مدنی تبریز ادینیو و مربیان خارجی تیمشان را بدرقه کردند.

به گزارش سایت روزنامه گل، لوسیانو ادینهو مهاجم تیم تراکتورسازی همانطور که از قبل گفته بود، بامداد امروز تبریز را به مقصد برزیل ترک کرد. او که از هواداران تراکتورسازی خداحافظی کرده، قصد دارد در کشورش به فوتبال ادامه دهد و به همین خاطر ایران را ترک کرد.
همچنین روی تاوارس و میگوئل تکسیرا دو مربی پرتغالی تراکتورسازی نیز امروز تبریز را به مقصد کشورشان ترک کردند.
جالب اینکه برخی هواداران تراکتورسازی امروز به فرودگاه شهید مدنی تبریز رفتند و این 3 خارجی تیم خود را بدرقه کردند.