b_Newsزوج كاوه رضايي - تبريزي ذوب بهتر بود يا كاوه - سجاد در سايپا

هر دو تركيب رويايي است

تاریخ: 1396/02/26
زمان: 13: 58
نوع: خبر
کادر فنی استقلال و در راس آنها علیرضا منصوریان برای لیگ برتر هفدهم علاوه بر حفظ کاوه رضایی به دنبال مکمل و زوج مناسبی هم برای او مي‌گردند‌.

مهدی اسماعیل‌پور / کادر فنی استقلال و در راس آنها علیرضا منصوریان برای لیگ برتر هفدهم  علاوه بر حفظ کاوه رضایی به دنبال مکمل و زوج مناسبی هم برای او مي‌گردند‌. برای این منظور نام 2 بازیکن مطرح است‌. یکی سجاد شهباززاده و دیگری مرتضی تبریزی که اتفاقا هردو در تیم های سایپا و ذوب آهن سابقه بازی کردن کنار کاوه را دارند‌. اما بر اساس آمار و ارقام کدامیک مي‌توانند گزینه‌‌اي بهتر و زوج موفق تری برای شماره استقلال باشند، شماره 10 سابق استقلال یا شماره 11 ذوب‌آهن؟


میانگین0/4 برای زوج 9 و 10  
کاوه رضایی و سجاد شهباز زاده در لیگ دوازدهم که هر تیم 34 بازی انجام مي‌داد‌، 30 بار کنار هم بازی کردند‌. البته جز معدود دفعات این حضور کامل و نود دقیقه‌‌اي نبود‌. با این وجود زوج کاوه و سجاد در آن فصل روی هم 11 گل به ثمر رساندند که سهم شهباززاده شش گل و سهم رضایی پنج گل است .گلزنی این زوج در لیگ دوازدهم  به طور میانگین 0/3 گل در هر بازی بود‌. در لیگ سیزدهم حرفه‌‌اي هم این زوج در سایپا کنار هم حضور داشتند‌. این بار آنها فقط در 25 بازی زوج خط حمله سایپا بودند که این بار تعداد گل‌های آنها به 15 گل رسید که سهم سجاد 9 گل و سهم کاوه هم شش گل بود‌. همچنین رضایی یک پاس گل داده است‌. زوج آنها در لیگ سیزدهم به طور متوسط 6/0 گل در هر بازی به ثمر رساندند‌. اما در مجموع لیگ های دوازدهم و سیزدهم شهباز‌زاده و رضایی در سایپا 55 بازی لیگ برتری را درکنار هم بودند و 26 گل به ثمر رساندند و فقط یک پاس گل دادند‌. آمار کلی گلزنی آنها در سایپا0/4 گل زده در هر بازی است‌.  


میانگین 0/6 گل برای زوج کاوه و تبریزی  
در لیگ چهاردهم سجاد شهباززاده به استقلال آمد و کاوه رضایی هم  حالا با تجربه تر از قبل شده بود نیم فصل به ذوب آهن رفت‌. آن هم در شرایطی که امیر قلعه نویی هم به دنبال جذب کاوه بود اما این اصفهانی‌ها بودند که رضایتنامه رضایی را از سایپا گرفتند‌. در لیگ چهاردهم کاوه و تبریزی از هفته هجدهم در 13 بازی کنار هم به میدان رفتند که نتیجه‌اش 9 گل و دو پاس گل بود‌. سهم کاوه از این آمار پنج گل و یک پاس گل بود‌. تبریزی هم در این 13 بازی چهار گل زد و يك پاس گل داد‌. میانگین گل زده این زوج0/6 گل در هر بازی بود‌. یعنی درست شبیه زوج کاوه و سجاد در لیگ  سیزدهم! در لیگ برتر پانزدهم مرتضی و کاوه در 22 بازی کنارهم به میدان رفتند که روی هم 13 گل زدند که تبریزی هفت و رضایی شش گل وارد دروازه رقبا کردند‌. همچنین کاوه یک پاس گل داد و تبریزی هم یک پاس گل داد و یک پنالتی گرفت‌. میانگین گل زده این زوج در لیگ پانزدهم 0/59 بود‌. در آمار کلی هم کاوه و تبریزی 35 بازی و 22 گل را ثبت کردند‌. یعنی میانگین گلزنی این زوج 0/6 گل در هر بازی بود‌.