b_Newsتبعات مدیریت ضعیف

چرا حدادی با دیسک خودش پرتاب نکرد ؟

تاریخ: 1396/02/27
زمان: 14: 30
نوع: خبر
پشت نتیجه نگرفتن احسان حدادی در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی صحبت های زیادی است.

یکی از دلالیل که می شود به نتیجه نگرفتن احسان حدادی در بازی های کشورهای اسلامی ربط داد، این بود که اجازه ندادند او با دیسک خودش پرتاب کند.همراهان تیم ملی از باکو می گویند : «وقتی کشور 80 میلیون نفری ایران حتی یک کرسی در آسیا ندارد بنابراین هیچ کس در زمان های حساس به یاری دونده ها نمی آید.اگر مثل سال های قبل کسی در آسیا کرسی داشت احسان با استفاده از نفوذ او خیلی راحت می توانست از دیسک خودش استفاده کند !»
کرسی نداشتن دوومیدانی ایران در حتی آسیا که کشورهایی مثل کویت، قطر و ... صاحب نفوذ هستند به این برمی گردد که ریاست فدراسیون در اجلاس ها و جلسه ها چطور و با چه افرادی شرکت می کند !

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.