جلد روزنامه گل پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 / خودشان را نباختند!

تاریخ: 1396/02/27
زمان: 23: 00
نوع: خبر
بازیکنان پرسپولیس تمرین روز چهارشنبه خودشان را در شوک خبر محرومیت از حضور هواداران در بازی با لخویا سپری کردند.

به گزارش سایت روزنامه گل، بازیکنان پرسپولیس تمرین روز چهارشنبه خودشان را در شوک خبر محرومیت از حضور هواداران در بازی با لخویا سپری کردند. در این خصوص نوشتیم: خودشان را نباختند.
در درگیری علی علیپور و محسن مسلمان هم کریم باقری ورود کرد و به مهاجم این روزها اوج گرفته پرسپولیسی ها یک تذکر جدی دارد هرچند که این مهاجم از رفتار صورت گرفته ناراحت است.
نظر برانکو هم در مورد سعید آقایی عوض شده و قول داده خودش حاشیه های او را جمع و جور می کند و به همین خاطر گفته می شود بعد بازی با لخویا امضا می کند.
علی دایی هم جدا از اینکه گفته اخباری باید برگردد در مورد ترابی هم گفته او را به هیچ تیمی نمی دهد و به او نیاز دارد.
ذهیوی و استقلال هم گویا به بن بست خوردند و شانس پرسپولیس برای بخشیده شدن محرومیتش بسیار کم است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.