b_Newsبهداد بیشتر از مربی اش لطمه خورد تا داوری !

دبیرکل وزنه برداری آسیا : اتهام های من برای مدال نگرفتن بهداد حقیقت نداشت

تاریخ: 1396/02/29
زمان: 15: 51
نوع: گفتگو
جلود در پاسخ به شائبه هایی که درباره اش مطرح شده می گوید: من شخصا بسیار علاقه داشتم که سلیمی مدال طلای المپیک را کسب کند.

محمدحسن جلود عراقی دبیرکل وزنه برداری آسیا برای ایرانی ها تداعی گر خاطرات تلخ است. چه آن روز که با کمک لابی های پشت پرده موفق شد پست دبیرکلی وزنه برداری آسیا را بعد سالها از علی مرادی بگیرد و چه زمانی که در المپیک ریو همه از دست رفتن مدال طلای بهداد سلیمی را به پای او نوشتند تا جلود در ادبیات ایرانیان بدل به جلاد شود!
جلود بعد از اتفاقات المپیک ریو و ماجرای بهداد برای ایرانی ها چهره منفوری شد چرا که همه اعتقاد داشتند جلود با رای خود سبب شده تا داوران حق سلیمی را پایمال کنند. او در پاسخ به این شائبه می گوید: من شخصا بسیار علاقه داشتم که سلیمی مدال طلای المپیک را کسب کند. فراموش نکنید که قاضی همیشه قاضی است و هر نظری ارجحیت دارد.تصمیمی که هیات ژوری در قبال بهداد گرفتند، یک تصمیم جمعی بود و من در آن دخالتی نداشتم. متاسفانه هر 5 قاضی رای دادند که حرکت بهداد در دوضرب خطا بود. حتی یک نفر هم نظری غیر از این نداشت و در چنین شرایطی تغییر رای افراد عملا غیرممکن است.این جمله را برای نخستین بار می گویم که حتی اگر یک داور هم نظری غیر از این داشت و به سلیمی سفید می داد، حتما تلاش می کردم که همه آنها را متقاعد کنم و رای صادره را تغییر دهم اما واقعا این امکان پذیر نبود.
وی افزود: من معتقدم بهداد بیش از اینکه از داوری لطمه بخورد، از تاکتیک اشتباه سرمربی خودتان لطمه دید. با توجه به مصدومیت سنگینی که او پشت سر گذاشته بود، انتخاب آن وزنه ها را ریسک بزرگی محسوب می شد. من معتقدم مربی شما باید به گونه ای وزنه انتخاب می کرد که مدال نقره بهداد مسجل شود و در ادامه به مدال طلا حمله می کرد.بهداد می توانست به راحتی نقره را بگیرد اما با یک تاکتیک اشتباه مدال باارزش المپیک از دست رفت.
دبیرکل وزنه برداری آسیا با اشاره به نظر مثبتی که به وزنه برداری ایران دارد، عنوان داشت: بعد از اتفاقات ریو وقتی در فدراسیون جهانی جلسه گذاشتند و قصد محرومیت ایران را داشتند، شخصا مداخله کردم تا این اتفاق رخ ندهد و همه را متقاعد کردم که نباید ایران محروم شود. حتی وقتی در اجلاس تاکید کردند که باید بابت رفتارهای ریو بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی رسما عذرخواهی کنند، من مدعی شدم که از من عذرخواهی کرده اند در حالیکه واقعیت نداشت. متاسفانه بعد از المپیک درباره من داستان های دروغی گفتند و من را مقصر از دست دادن مدال بهداد معرفی کردند در حالیکه هیچکدام واقعیت نداشت و البته این داستان ها برایم مهم نیست چرا که من واقعا به ایران احترام می گذارم و کمک کرده ام.