طارمی و مسلمان رای دادند + عکس

تاریخ: 1396/02/29
زمان: 19: 20
نوع: خبر
دو بازیکن کلیدی پرسپولیس در همان ساعات اولین انتخابات پای صندوق رای گیری حضور پیدا کردند.

به گزارش سایت روزنامه گل، محسن مسلمان و مهدی طارمی، دو بازیکن کلیدی پرسپولیس در همان ساعات اولین انتخابات پای صندوق رای گیری حضور پیدا کردند و رای خودشان را به صندوق ریختند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.