علی کریمی و حضور در همان ساعات اولیه انتخابات

تاریخ: 1396/02/29
زمان: 19: 28
نوع: خبر
اسطوره پرسپولیسی ها در همان ساعات نخست شروع انتخابات ریاست جمهوری رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش سایت روزنامه گل، علی کریمی، اسطوره پرسپولیسی ها در همان ساعات نخست شروع انتخابات ریاست جمهوری رای خود را به صندوق انداخت.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.