جلد روزنامه گل شنبه 30 اردیبهشت 1396 / اتحاد سرخابی در آنفالوتتلو!

تاریخ: 1396/02/29
زمان: 23: 46
نوع: خبر
بازیکنان سرخابی های پایتخت بابت حرکت یک خواننده زیرزمینی یک تصمیم مشترک گرفتند.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از کل کل با بیرانوند و حمله به شجریان شاهد «اتحاد سرخابی در آنفالوتتلو!» بودیم.
شوخی عادل با علی دایی هم در رویارویی این دو جالب بوده چون فردوسی پور به شهریار پیشنهاد داده «تیم تان را می آوردید می بردیم تان!»

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.