b_Newsتبریک علی کریمی به حسن روحانی

مرد باش و غمخوار مردم

تاریخ: 1396/02/30
زمان: 14: 18
نوع: خبر
جادوگر انتخاب شدن حسن روحانی را به عنوان رییس جمهور دوباره ایران به وی تبریک گفت.

به گزارش سایت روزنامه گل، علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تبریک دکتر روحانی... مطمئنم امروز صبح با خبر خیلی خوش روزتون آغاز شد... این حق همه مردم ایران هست. دکتر الوعده وفا. نوبتی هم که باشد نوبت شماست. حق الناس بزرگی گردن شماست. فکر می کنم عکس بالا گویای همه چیز است. چشم 80 میلیون ایرانی داخل و خارج از کشور به عملکرد شماست. حتی اون مردمی که با عقیده و تصمیم قابل احترام، یا رای ندادن و یا رای شان کس دیگری بود!! شما باید با عملکرد و رویکرد مثبت، نظر آن عده را عوض کنید. دکتر روحانی شما می توانید با انتخاب افراد دلسوز و کاربلد، مردم ایران را به خواسته های به حق شان نزدیک تر و نزدیک تر کنید و ان شاء الله شاهد دیدن افرادی که بنا بر عملکردشان سوژه تاختن رقبای محترم شما شدند، نباشیم. من و همنوعان من به خاطر حمایت از شما حرف ها و الفاظ رکیکی را به جون خریدیم، مهم نیست ولی شما مرد باش و غمخوار مردم. در بازی روزگار اگر عوض نشویم، تعویض خواهیم شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.