b_Newsسلام آقای سرمربی پیروزی ات مبارک اما حواست باشد که

آنها که تشویق می کنند هو کردن هم بلدند

تاریخ: 1396/02/30
زمان: 23: 28
نوع: خبر
رضا خدادادی - سردبیر

سلام آقای رییس جمهور. پیغام پسغام زیاد است.می دانیم.سیل تبریک ها به سمت شما سرازیر است و کیست که نداند پیروزی ای به این بزرگی جشن و سرور هم دارد. سرخوشی هم دارد ...لذت هم دارد.مبارکتان باشد.وقت شادی و سرمستی از برد است. دنیا به کام انشاءا... همیشه به شادی. آقای رییس جمهور برد دلچسبی بود اینطور نیست.مردم آمدند. به ندای قلبشان گوش کردند و آمدند .آمدن تا باردیگر این بازی را با شما تکرار کنند.حتما شب خواب به چشمتان نرفته است اما می دانید که چشم ملتی به شماست؟ می دانید که چه تلاشی شد برای آمدن آنها که برای آمدن مردد بودند؟ آقای رییس جمهور ادبیات شما سیاست و دیپلماسی است اما بیایید به زبان فوتبال حرف بزنیم.زبان ما. چیز غریبی نیست. همان 5 بعلاوه یک است اما یازده به یازده. تساوی تعداد اما تصور نکنید به معنی تساوی در زور است.خیر .آنجا هم بعضی تیمها قویترند با اینکه همان تعدادند.آقای رییس جمهور شما سرمربی تیم ملی سرزمین مایید. تیمی که هوادارانش آن را تنها نمی گذارند. تشویقها و زنده بادها در عوض رضای خدا نیست. ما نتیجه می خواهیم مربی! فوتبال و سیاست شبیه هم است. بازی زیبا بیشتر طرفدار دارد.اسکوربرد و نتیجه مهم است اما دلبری از این جماعت عاشق به چیزی و رای بردن به هرقیمت نیاز دارد. می دانیم که شرایط برای موفقیت چندان هم هموار نیست.پول نیست. همراهی نیست.اسپانسر نیست ... زمین خراب است وپای آدم می پیچد.اما زمین خوردن هم جزئی از بازی است.آقای رییس جمهور! عاشق تیم بودن می دانی یعنی چه. آنها که روی برگه بلیت خود نامت را نوشتند سراغ بلیت بخت آزمایی نرفته اند . بله همه پشت سر کوچ می ایستند و ایسلندی می زنند برایش . به این امید که تو بهترین انتخابشان باشی.آقای سرمربی جشن و سرور زود می خوابد و این جماعت انتظار دارند. به اندازه هر صوتی که کشیدند هر کفی که زدند هر رایی که دادند. عاشق چشم و ابرویت نیستند. بیمه قلبشان راهم نداری. تو بلد بودی وآن تیم از همپاشیده را سروسامان دادی وحالا فرصت درخشش تیم است. چهار سال برای تمرین و رفع ضعفها کافییست. آقای سرمربی! دیگر وقت پیروزی است. تیمت را درست بچین. برای داورکه نه اما برای تو می خوانیم «عزیزم دقت کن.» چشمت به داور نباشد به امید اشتباه حریف نمان. آنها که برای پول تیمت را انتخاب می کنند و فقط حقوقهای نجومی می خواهند به درد تیم ما نمی خورند . دنیای حرفه ای و هزینه برای تخصص درست.اینجا هنوز اما عشق به پیراهن هم مهم است. آقای رییس جمهور دختر وزیرت اگر کار نداشت بگو در آزمون استخدامی شرکت کند. واردات لباس بچه از ایتالیا شغل از ما بهتران است. آقای سرمربی ! فکرهوادار اهوازی ات باش که هوا برای تنفس ندارد.تنفس که نباشد تشویق تو هم سخت می شود. آب اگر به دریاچه ارومیه ریختی ناز شستت به دل جوانان دل خسته هم امید زندگی بریز. مشهدی ها را فراموش نکنی آنها هم شادی و دست افشانی و سرود پیروزی می خواهند.آقای سرمربی این تیم متعلق به تمام ایران است. فقط درتهران و برج عاج ننشین که از دور دستها دل در گرو چاره اندیشی ات دارند. قبای «رییسی »به تو می آمد نه دیگری. مواظب باش که تنگ و گشادش هردو تن را می زند.«ظریف» بازی کن.زیر پوستی ...تکنیکی. به درخشش درمرزهای داخلی بسنده نکن. به دنبال جهانگشایی در قلب جهانیان باش. نه از جنس جهانگشایی نادر...که جهانگشایی از این دست کجا و«جهانگیری» از نوع شما کجا! آقای سرمربی مواظب هاله ای از نور باش که نورافکن استادیومها چشم هر جنبنده ای را می زند. قالی ات را که هم بافتی و هم شستی .قلبت راهم بشور و دشمنی ها را کنار بگذار. آقای سرمربی احترام به حریف از اهم واجبات فوتبال است حتی اگر شما را به دروغگویی و سیمولیشن متهم کردند بازهم فقط در زمین جوابشان را بده. «لوله» کردن در فوتبال زیاد استفاده می شود اما تکرارش باعث فراموشی است که « فیر پلی ای» هم در کار است. آقای مربی بردن با بد اخلاقی درشأن شما و هواداران تیمت نیست.هرچند که چند نفری آن وسط زمین جان می کنند برای گل به خودی.ما جام جهانی می خواهیم. بازی با دنیا درکنار دنیا. می خواهیم اسم تیم ما هم سرزبانها باشد. تیم خشن نمی خواهیم. تیمی می خواهیم که دنیا به احترامش کلاه از سر بردارد. احترام اصلا چیز مهمی است مربی! همه می خواهند اصلا نیاز است.از آن پیرزن دست فروش شمالی تا رفتگر شهر و خواننده و هنرمند. زنان را درتیمت فراموش نکنی. استادیوم رفتن که فقط نیابد برای میتینگ سیاسی باشد. ـنها هم سهم داشته اند و باید سهمشان را بدهی. آقای مربی ! اینجا کسی مربی همیشه بازنده را دوست ندارد. تو قول قهرمانی دادی یا لاقل رتبه ای آبرومندانه. انتظار معجزه نداریم اما روی قولت باش. که اگر نباشی فوتبال روی بدی هم دارد. حواست باشد! آنها که تشویق می کنند هو کردن هم بلدند.

 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.