b_Newsسرپرست به باشگاه آمد

طاهری به شایعات پایان داد

تاریخ: 1396/03/01
زمان: 10: 21
نوع: خبر
علی‌اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس بالاخره به شایعات پایان داد و در باشگاه حاضر شد.

 علی‌اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس امروز بعد از چند روز غیبت در باشگاه، در محل کارش حاضر شد.

طاهری از روز چهارشنبه هفته گذشته بنا به دلیل که بیماری همسر عنوان شده بود در محل کارش حاضر نمی‌شد و این در حالی است که برخی این عدم حضور در باشگاه را به دلیل ناراحتی او از برخی از شرایط می‌دانستند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.