مهمان ناخوانده آزادی در بازی استقلال - العین

تاریخ: 1396/03/01
زمان: 21: 47
نوع: خبر
امروز ورزشگاه آزادی و چمن بازی یک مهمان ناخوانده داشت.

به گزارش سایت روزنامه گل، امروز ورزشگاه آزادی و چمن بازی یک مهمان ناخوانده داشت. بعد از سوت داور به نشانه پایان نیمه اول بازی استقلال و العین یک سنجاب وارد زمین چمن آزادی شد و حسابی نگاه ها را به خودش معطوب کرد. این سنجاب از یک طرف زمین در موجی از هیاهوی هواداران و سروصدای ورزشگاه وارد شد و با سرعت از زمین خارج شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.