b_Newsدر بازي صبا- پرسپوليس اتفاق مي افتد

ماهيني با پيراهن آتش نشان شهيد به ميدان مي آيد

تاریخ: 1395/11/08
زمان: 13: 23
نوع: خبر
در بازي صباي قم و پرسپوليس قرار است مدافع راست قرمزپوشان با لباسي منقش به عكس شهيد آتش نشان اين تيم به ميدان برود.

به گزارش سايت روزنامه گل، قرار است حسین ماهینی،کاپیتان پرسپولیس در بازی فردا با پیراهنی که تصویر شهید حسین حسین زاده بر روی آن نقش بسته وارد زمین شود تا بدينوسيله همچون بازي با گسترش فولاد ياد و خاطره اين عزيزان گرامي داشته شود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.