b_Newsورزشکاران تهدید می شوند

دوومیدانی دچار مرگ تدریجی شده !

تاریخ: 1396/03/08
زمان: 11: 00
نوع: گفتگو
اوضاع نامناسب دوومیدانی لب کارشناسان را هم به انتقاد باز کرده است.

روح ا... محمدی کارشناس دو و میدانی گفت: عملکرد و برنامه ریزی مسئولان فدراسیون در 2 سال اخیر مصداق بارز مرگ تدریجی است.برنامه ریزی های بی پایه و بی اساس و تحت کنترل شخص رئیس فدراسیون به تدریج شادابی، طراوت و انرژی پیشکسوتان، مربیان، ورزشکاران و حتی طرفداران دوومیدانی را گرفته و افراد متخصص و صاحب سبک را در خود بلعیده است.
وی افزود: تاکنون وعده اختصاص سالیانه 50 میلیون تومان به هئیت های استانی تحقق نیافته است و تنها چند هیئت با عملکرد ضعیف در سفرهای مارکوپلویی، رئیس فدراسیون را همراه می کنند و سایر هیئت ها فقط نظاره گرند.
وی در خصوص وضعیت احسان حدادی در باکو گفت: طبیعتاً مشکل نایب قهرمان المپیک با تغییر مربی و اعمال تمرینات جدید و افزایش از 1100 پرتاب به 2000 پرتاب مرتفع نخواهد شد چرا که حدادی نیازمند به فراهم آوردن شرایطی به دور از استرس و فشارهای روانشناختی است که تا کنون فدراسیون در این امر ناکام بوده است.
کارشناس دو و میدانی افزود: ما به کرات شاهد تهدید ورزشکاران از طرف شخص رئیس فدراسیون به منظور تغییر مربیان بوده ایم که نتیجه آن مصدومیت های پی در پی در رویدادهای بزرگ و بازنشستگی ورزشکاران جوان است.به منظور جلوگیری از انتقام گیری های شخصی و بر باد دادن منابع مالی و بیت المال برای اخذ ویزای شینگن و پروازهای بدون استراحت در 2 سال باقی مانده از مسئولیت ایشان، مسئولان وزارت ورزش باید وارد عمل شوند و تدبیری بیاندیشند !

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.