شفق نماینده خود برای پیگیری مسائل تراکتورسازی را معرفی کرد

تاریخ: 1396/03/09
زمان: 11: 03
نوع: خبر
به مراجع مکرر اهالی رسانه در خصوص وضعیت تیم تراکتورسازی ناصر شفق که ادعای مالکیت این تیم را دارد نماینده خود را برای پیگیری این امور معرفی کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، ناصر شفق طی یک هفته گذشته بحث مالکیت باشگاه تراکتورسازی را مطرح کرده است و این موضوع به یکی از حواشی فوتبال ایران تبدیل شده است.
در آخرین اقدام شفق سخنگوی خود را در مورد مسائل جاری طی نامه‌ای معرفی کرد.
در این نامه آمده است:

بسمه تعالی
برای پرهیز از ایجاد هرگونه حواشی وسامان بخشی به اخبار به وجود آمده درخصوص مالکیت تیم بدین وسیله اقای سیدمهدی فاطمی که اخرین سخنگوی باشگاه در دوران مدیریت اینجانب بود بعنوان نماینده خود معرفی مینمایم و امیدوارم با پرهیز هرگونه گمانه زنی دریک منظر آرام وبدون حب و بغض هر آنچه" قانون" حکم می‌کند "عدالت" جاری شود.

کوچکترین خادم ملت ایران
ناصرشفق

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.