عکس / آیا واقعا عبدالرحمن به ایرانی ها توهین کرد؟

تاریخ: 1396/03/09
زمان: 19: 28
نوع: خبر
ترجمه ناشیانه ویدیوی عبدالرحمن, یک سوء تفاهم بزرگ به وجود آورده است.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از پایان بازی استقلال و العین که با پیروزی باورنکردنی تیم اماراتی همراه بود، ویدیویی کوتاه از رختکن العین بیرون آمد که حرف  حدیث های زیادی را به دنبال آورد. در این ویدیو که نمایی ازشادمانی اماراتی هاست، عمر عبدالرحمن را می بینیم که جمله ای را در مورد ایرانی ها به زبان می آورد. استفاده کاپیتان العین از کلمه «ایران» باعث حساسیت فوری ماجرا شد. در این بین برخی از خبرنگاران به شکلی ناشیانه و عجولانه برداشت غلط از این جمله انجام دادند که در تیراژ وسیع منتشر شد. آنها این جمله عبدالرحمن را به این شکل ترجمه کردند: «ایرانی ها خلاص تان کردم».
این در حالی است که یک متخصص زبان عربی بعد از بازبینی فیلم مزبور به دفعات فراوان، به روزنامه گل اطمینان داد منظور عبدالرحمن به هیچ وجه جمله منتشر شده نبوده است. کاملا واضح است عمر در این جمله از کلمه «أنا» استفاده نکرده؛ آنچه که او می گوید اصطلاح «خلی خلیک ایرانی».
تلفیق این عبارت با حرکت دست کاپیتان العین به این معناست که او گفته: «خداحافظ ایرانی ها» که قطعا با آنچه در 24 ساعت گذشته منتشر شده تفاوت عمیقی دارد.
خوب است که ابتدا در مورد چیزی مطمئن شویم و بعد در موردش صحبت کنیم. این طور دشمن تراشی ها و آتش افروزی ها به سود هیچکس نیست، به خصوص که عبدالرحمن یک ستاره بین المللی و باهوش است که هرگز از او حرکت های اینچنینی دیده نشده.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.