b_Newsتغییر کاپیتان پیکان در بازی با استقلال

احمدی بازوبند را به صادقی داد

تاریخ: 1395/11/08
زمان: 17: 32
نوع: خبر
پیکان در بازی مقابل استقلال یک کاپیتان جدید داشت.

به گزارش سایت روزنامه گل، پیکان در بازی مقابل استقلال یک کاپیتان جدید داشت. خودروسازان در حالی برابر آبی پوشان قرار گرفتند که امیرحسین صادقی بازوبند کاپیتانی این تیم را بسته بود. ایان در حالی است که کاپیتان اول پیکان در این فصل رحمان احمدی است که در این بازی هم درون دروازه اش ایستاده بود اما به خاطر بازی با استقلال و این که صادقی در گذشته بازیکن استقلال بوده است، بازوبند کاپیتانی را به او داد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.