b_Newsشرایط صددرصد به ضرر وزنه برداری ایران خواهد بود

رضازاده: مرادی ملی فکر می کرد نه شخصی

تاریخ: 1396/03/10
زمان: 17: 36
نوع: خبر
حسین رضازاده رییس پیشین فدراسیون وزنه برداری با انتقاد از سیاست های علی مرادی، آینده خوبی را برای وزنه برداری کشور نمی بیند.

حسین رضازاده رییس پیشین فدراسیون وزنه برداری گفت: «علی مرادی با توجه به هزینه‌هایی که کرد و آیان را به ایران آورد اگر سیاست داشت در کنارش می ماند. زمانی که من می گفتم کسی در آسیا از آقای مرادی رضایت ندارد همه عنوان می کردند رضازاده دارد جبهه می گیرد.»

او افزود: «متاسفانه آقای مرادی نتوانست رای بیاورد اما سوالی که اینجا پیش می آید این است او چندین مرتبه به مجارستان مقر فدراسیون جهانی سفر کرد. جام فجر را با هزینه میلیاردی برگزار کرد و تاماش آیان و جلود را به ایران آورد، پس چرا دو روز مانده به انتخابات علیه تاماش آیان صحبت کرد؟ شرایط صددرصد به ضرر وزنه برداری خواهد بود. به نظرم آقای مرادی باید ملی فکر می کرد نه شخصی!»