b_Newsدلیل استراحت طولانی پولادمردان معلوم شد

12 شرط برای آغاز اردوی وزنه برداری

تاریخ: 1396/03/22
زمان: 12: 15
نوع: خبر
سجاد انوشیروانی سرمربی تیم‌ ‌ملی وزنه برداری 12 مورد درخواستی کادرفنی را برای شروع اردوها اعلام کرد که در صورت عملیاتی شدن، اردوی تیم ملی هم از اول تیر آغاز خواهد شد.

 

سجاد انوشیروانی سرمربی تیم‌ ‌ملی وزنه برداری 12 مورد درخواستی کادرفنی را برای شروع اردوها اعلام کرد که در صورت عملیاتی شدن، اردوی تیم ملی هم از اول تیر آغاز خواهد شد.

عقد قرارداد رسمی با کادرفنی همراه با زمان مشخص، حضور حداقل 16 وزنه‌بردار در اردوی تیم‌ ‌ملی تا مسابقات قهرمانی جهان، اختیار تام داشتن کادرفنی جهت تصمیم در مورد وضعیت ورزشکاران، تکمیل کادر پزشکی، فیزیوتراپ و ماساژور ‌اضافه، روشن شدن وضعیت ورزشکاران اصلی بیرون از اردو، پرداخت حقوق وزنه‌برداران و قرار دادن تنخواه در اختیار کادرفنی، پوشش کامل مکمل تا مسابقات قهرمانی جهان، اجرای برنامه غذایی تنظیم شده توسط کادرفنی و پزشک تیم، اختیار کامل داشتن کادرفنی در مورد مسایل فنی و درون اردویی، تهیه البسه تمرینی یکسان و یک شکل برای تیم، پوشش کامل برنامه‌های اردوی بیرون از تهران و تعیین سرپرست تیم این 12 شرط را شامل می شود.دو شرط مشخص شدن مسایل مالی کادرفنی و بحث محل اسکان سرمربی و کادرفنی نیز مستقیم به خود رییس فدراسیون اعلام شده است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.