تراکتور زیر بار نرفت / شفیعی با یک میلیارد و دویست ذوبی می شود

تاریخ: 1396/03/23
زمان: 18: 37
نوع: خبر
مدافع تراکتورسازی مقصد آینده اش را انتخاب کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، مدت هاست بحث مذاکره خالد شفیعی با تراکتورسازی ادامه دارد و دو سر این ماجرا یعنی بازیکن و باشگاه به نتیجه ای نرسیدند. این عدم نتیجه گیری در مذاکرات باعث شد تا شنیده شود خالد شفیعی قید حضور در تراکتورسازی را زده و قرار است شاگرد سرمربی سابقش شود.
شنیده های ما حکایت از آن دارد که خالد از تراکتوری ها رقم یک میلیارد و دویست میلیون را آنهم با توجه به شرایط سخت تراکتورسازی طلب کرده و باشگاه هم زیر بار پرداخت این مبلغ نرفته است.
همین مساله باعث شده او با توجه به پیشنهاد ذوبی ها که حاضر شده اند این مبلغ را به او بدهند قید تراکتورسازی را زده و در آستانه پیوستن به ذوب آهن و شاگردی دوباره ژنرال قرار بگیرد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.