تمرین استقلال شروع شد / شهباززاده آمد

تاریخ: 1396/03/30
زمان: 18: 51
نوع: خبر
تمرین امروز استقلال با صحبت های سرمربی این تیم آغاز شد.


به گزارش سایت روزنامه گل، تمرین امروز استقلال در ابتدای کار همراه با صحبت های منصوریان بود که بعد از آن کار تمرینی آبی پوشان آغاز شد.
در این تمرین شهباززاده، قربانی، غفوری و باقری و محسن کریمی همراه با دیگر آبی پوشان کارشان را ادامه دادند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.