استارت 3 پرسپولیسی و یک استقلالی با تیم جادوگر

تاریخ: 1396/04/10
زمان: 19: 43
نوع: خبر
خریدهای جدید نفت تهران در اولین تمرین این تیم حضور یافتند.


به گزارش سایت روزنامه گل، در تمرین اول نفت تهران با هدایت علی کریمی بازیکنان جدید به خدمت گرفته شده حضور پیدا کردند.
پیام صادقیان، امیرحسین فشنگچی، حمیدرضا علی عسگری و امین منوچهری جزو اولین خریدهای امروز نفت تهران بودند که این سه پرسپولیسی و یک استقلالی کارشان را با تیم جادوگر برای لیگ هفدهم استارت زدند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.