پرسپولیس خشن ترین تیم لیگ شانزدهم شد

تاریخ: 1396/04/11
زمان: 11: 42
نوع: خبر
براساس آمار پرسپولیس خشن ترین و ذوب آهن با اخلاق ترین تیم لیگ ‏شانزدهم شدند.‏

به گزارش سایت روزنامه گل و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، خشن ترین تیم به ‏لحاظ دریافت کارت تیم پرسپولیس با 88 امتیاز منفی و با اخلاق ترین ‏تیم ذوب آهن اصفهان با 43 امتیاز منفی است.‏
هر کارت زرد یک امتیاز، زرد دوم( کارت قرمز غیر مستقیم) دو ‏امتیاز و کارت قرمز مستقیم سه امتیاز منفی دارد.‏

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.