ناراحتی رییس از هواداران رم

تاریخ: 1396/04/11
زمان: 21: 43
نوع: خبر
به نظر می رسد سومین ستاره رم هم در حال فروش است و چیزی تا پیوستن آنتونی رودیگر به چلسی باقی نمانده است.

به گزارش سایت روزنامه گل، با وجود این که مونچی مدیر ورزشی جدید باشگاه چهار خرید جدید برای پر کردن جالی خالی  بازیکنان فروخته انجام داده است، طرفداران جالوروسی واکنشی طعنه آمیز به فعالیت نقل و انتقالاتی تیم خود در شبکه های اجتماعی داشته اند و از این می گویند که آاس رم فروشگاهی برای سایر تیم ها نیست. با این حال جیمز پالوتا رییس باشگاه در این مورد می گوید: آیا واقعا حرف آن ها این است که ما ضعیف تر شده ایم؟ تنها به بازیکنانی که خریداری کرده ایم نگاه کنید؛ نمی توانم اعتماد نداشتن طرفداران به ما را درک کنم. درک نمی کنم که چرا طرفداران تا این اندازه به ما بی اعتماد هستند. ما باور داریم که در حال ساختن رمی قدرتمندتر از قبل هستیم.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.