b_Newsمشکل گزارشگرها با بانوان چیست؟

احتمال خداحافظی کیمیا به خاطر مصدومیت یا بی مهری !

تاریخ: 1396/04/12
زمان: 12: 31
نوع: گزارش
در هیاهوی خوشحالی از مدال نقره کیمیا علیزاده در مسابقات جهانی، خبرهای ناخوشی مبنی بر لزوم عمل جراحی و احتمال خداحافظی اش به گوش می رسد.

کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک 2016، به محض اینکه از ریو برگشت زیر تیغ جراحی رفت تا با درمان مصدومیت هایش خود را به آوردگاه جهانی کره جنوبی برساند. او نه تنها به هدفش رسید بلکه با دست پر هم از جهان برگشت و گردن آویز نقره را از آن خود کرد.

کیمیا بلافاصله در دلنوشته ای برای طلایی نشدنش عذرخواهی کرد و نشان داد رنگ نقره خیلی به دلش نمی نشیند اما این مدال کم از سکوی نخست نبود. او که با رباط پاره و مصدومیت دست به مصاف رقبا رفت، بار دیگر همت و مسوولیت پذیری اش را نشان داد. اما همین مصدومیت ها خبرهای خوشی را به دنبال نداشت.

شنیده می شود کیمیای تکواندو باز هم باید خود را به دست جراحان بسپارد و اگر سه عمل جراحی اش انجام شود حداقل یک سال از میادین دور خواهد بود. اما خبر بدتر این است که کیمیا می خواهد در ابتدای راه از تکواندو خداحافظی کند.

کیمیا ناراحت است. از بی مهری ها و بی انصافی هایی که معتقد است در حقش شده. بعد از المپیک کمتر کسی است که اخبار او را دنبال نکند و نداند چه مصدومیت هایی را درمان کرده با این حال سر فیکس شدنش بدون حضور در انتخابی دوم منتقدان دست به کار شدند و چشم به روی شرایط و قوانین بستند.

طبق قانون مدال آوران مستقیم به انتخابی دوم می روند اما چون کیمیا رقیبش را با اختلاف امتیاز زیاد برده بود انتخابی دوم برگزار نشد. قانونی که در فدراسیون موجود است. 

در فینال هم آنچه بر لیلا رجبی گذشت، بر سر کیمیا آمد. بیژن شفیع خراسانی در گزارشی پرانتقاد از کیمیا، مدالش را کمرنگ کرد و نبود طلا بیشتر به چشم آمد تا نقره ای با ارزش که اگر کیمیا نبود به دست نمی آمد.

حال باید دید واکنش مسوولان به این تصمیم چیست. آیا کاری می کنند تا دلخوری ها از بین برود و کیمیا را باز هم روی سکو خواهیم دید یا باید شاهد وداع زودهنگامش باشیم؟

کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک 2016، به محض اینکه از ریو برگشت زیر تیغ جراحی رفت تا با درمان مصدومیت هایش خود را به آوردگاه جهانی کره جنوبی برساند. او نه تنها به هدفش رسید بلکه با دست پر هم از جهان برگشت و گردن آویز نقره را از آن خود کرد.

کیمیا بلافاصله در دلنوشته ای برای طلایی نشدنش عذرخواهی کرد و نشان داد رنگ نقره خیلی به دلش نمی نشیند اما این مدال کم از سکوی نخست نبود. او که با رباط پاره و مصدومیت دست به مصاف رقبا رفت، بار دیگر همت و مسوولیت پذیری اش را نشان داد. اما همین مصدومیت ها خبرهای خوشی را به دنبال نداشت.

شنیده می شود کیمیای تکواندو باز هم باید خود را به دست جراحان بسپارد و اگر سه عمل جراحی اش انجام شود حداقل یک سال از میادین دور خواهد بود. اما خبر بدتر این است که کیمیا می خواهد در ابتدای راه از تکواندو خداحافظی کند.

کیمیا ناراحت است. از بی مهری ها و بی انصافی هایی که معتقد است در حقش شده. بعد از المپیک کمتر کسی است که اخبار او را دنبال نکند و نداند چه مصدومیت هایی را درمان کرده با این حال سر فیکس شدنش بدون حضور در انتخابی دوم منتقدان دست به کار شدند و چشم به روی شرایط و قوانین بستند.

طبق قانون مدال آوران مستقیم به انتخابی دوم می روند اما چون کیمیا رقیبش را با اختلاف امتیاز زیاد برده بود انتخابی دوم برگزار نشد. قانونی که در فدراسیون موجود است. 

در فینال هم آنچه بر لیلا رجبی گذشت، بر سر کیمیا آمد. بیژن شفیع خراسانی در گزارشی پرانتقاد از کیمیا، مدالش را کمرنگ کرد و نبود طلا بیشتر به چشم آمد تا نقره ای با ارزش که اگر کیمیا نبود به دست نمی آمد.

حال باید دید واکنش مسوولان به این تصمیم چیست. آیا کاری می کنند تا دلخوری ها از بین برود و کیمیا را باز هم روی سکو خواهیم دید یا باید شاهد وداع زودهنگامش باشیم؟