پاي طارمي در كفش رفتن! / امروز سر تمرين نرود سه درصد جريمه مي‌شود

تاریخ: 1396/04/13
زمان: 09: 17
نوع: خبر
قرار بود امروز تكليف طارمي براي ماندن يا رفتن مشخص شود.


احد علوي / قرار بود امروز تكليف طارمي براي ماندن يا رفتن مشخص شود. اما تا اين لحظه هيچ خبري از توافق براي جدايي يا ترانسفر شدن از سوي طرفين نشده است. هرچند كه تركاشوند در مصاحبه‌اي حرف‌هاي تكراري روزهاي گذشته را عنوان كرده و صحبت از ماندن طارمي به ميان آورده اما آنچه مشخص است مديربرنامه‌ها و وكيل طارمي هيچ اطلاعي از او ندارند. ابراهيمي در اين باره ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند و تنها اميد دارد تا آقاي گل ليگ شانزدهم تصميمش را عوض كرده و امروز بر سر تمرين پرسپوليس حاضر شود: «هيچ صحبتي با طارمي تا ساعت 4 بعدازظهر نداشتم و قاعدتا بايد فردا سر تمرين حاضر شود. اما از او بي‌خبرم.»
اين اتفاق در حالي رخ داده كه باشگاه پرسپوليس هم طبق بندهاي قرارداد مي‌خواهد طارمي را در صورت عدم حضور در تمرين امروز پرسپوليس تنبيه كند. يك تا سه درصد قرارداد طارمي بابت جريمه عدم حضور بر سر تمرينات تيم محاسبه مي‌شود. حتي شنيده مي‌شود باشگاه پرسپوليس به طارمي اولتيماتوم داده اگر سه‌شنبه سر تمرين حاضر نباشي، بابت روزهاي قبلي هم برايت جريمه درنظر مي‌گيريم.
به‌نظر مي‌رسد طارمي پايش را در يك كفش كرده تا از پرسپوليس برود. راست و دروغش گردن راوي، اما گفته مي‌شود او به يكي از دوستان نزديكش گفته: «حتي اگر بيرون هم بمانم و بدون تيم باشم، ‌حاضر نيستم ديگر با برانكو كار كنم.»
صحت و سقم اين روايت از سوي طارمي قابل استناد نيست اما اينكه رابطه او و سرمربي‌ شكرآب است، چيزي نيست كه كسي از آن خبر نداشته باشد. اگر طارمي سر تمرينات پرسپوليس حاضر نشود و به اردوي اوكراين هم نرود، قطعا ديگر در پرسپوليس جايي نخواهد داشت و بايد مثل رضاييان در كمپ تيم‌هاي ملي تمرين كند تا زمان اردوهاي كي‌روش فرا برسد و با صلاحديد او به تيم‌ملي دعوت شود. طارمي اين روزها ساعت‌ها و لحظات پرمخاطره‌اي را پشت‌سر مي‌گذارد و هيچ‌كس نمي‌داند تصميم او براي آينده‌اش چيست اما اين جمله وكيل طارمي كمي تكان‌دهنده است: «خودكرده را تدبير نيست!»

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.