b_Newsپایی که باید بعد از المپیک جراحی می شد

کیمیا مرداد زیر تیغ جراحی می رود

تاریخ: 1396/04/13
زمان: 08: 12
نوع: گفتگو
مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان در خصوص عمل جراحی کیمیا علیزاده گفت که شاگردش باید بعد از المپیک جراحی می شد.

مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان می گوید: متاسفانه سایت‌های مختلف در مورد وضعیت مصدومیت علیزاده موضوعات زیادی را مطرح می‌کنند اما واقعیت موضوع این است که مچ پای راست علیزاده نیز بعد از المپیک باید جراحی می‌شد اما به درخواست خود او و تشخیص کادر فنی قرار شد بعد از رقابت‌های جهانی جراحی انجام شود. دست راست او نیز در جریان تمرینات تیم ملی در زمان مسابقات کسب سهمیه آسیب دید ولی متاسفانه پزشکان تشخیص درست ندادند و این امر باعث شد آسیب‌دیدگی او تشدید شود. به هر صورت مرداد زیر نظر دکتر موحدی مچ پای راست کیمیا عمل خواهد شد و بعد از مدتی نیز برنامه جراحی دست راست او را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: زانوی راست او نیز در دومین مبارزه در رقابت‌های جهانی آسیب دید و بازی به بازی این آسیب‌دیدگی بیشتر شد. به هر صورت او واقعا غیرت کرد تا توانست مدال نقره بگیرد و 75 امتیاز کسب کند. او با تغییر وزنی که در وزن المپیکی داده به امتیاز این دوره از مسابقات نیاز داشت و یکی از دلایلی که کادر فنی تصمیم گرفت او را به کره اعزام کند امتیاز بالایی بود که در این میدان تقسیم می‌شد.