جپاروف خارج از ایران بازی کند ITC را سپاهان صادر می کند نه استقلال

تاریخ: 1396/04/13
زمان: 13: 44
نوع: خبر
رئیس کمیته نقل و انتقالات معتقد است هافبک ازبک استقلال خارج از ایران بازی کند نیازی به صدور ITC توسط آبی های پایتخت ندارد.

به گزارش سایت روزنامه گل، وثوق احمد، رییس کمیته وضعیت بازیکنان در این خصوص و شرایط جپاروف با باشگاه استقلال گفت: اگر جباروف با باشگاه ایرانی قرارداد ببندد، کمیته تعیین وضعیت ایران صالح است. در کیس های بین‌المللی، فیفا به عنوان مرجع می‌تواند رسیدگی کند. جباروف هم بازیکن بین‌المللی است و فیفا هم می‌تواند به این کیس ورود کند. البته اگر جباروف بخواهد به خارج از کشور برود باید ITC او را سپاهان صادر کند و بعداً استقلال باید به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در فیفا مراجعه کند.