b_Newsكي روش برنده دوسويه تمام دعواهاي فدراسيوني

باج تاج؟!

تاریخ: 1396/04/18
زمان: 14: 53
نوع: خبر
شاهين تهراني

اگرچه فدراسيون فوتبال در پي آن است كه به نوعي شائبه ارتباط بين بركناري اسدي و دعواي رسانه اي ديروز او با كي روش را به كلي انكار كند اما مگر مي‌شود باور كرد كه واقعا هيچ رابطه اي بين اين دو اتفاق وجود نداشته است؟ تاج و هم فكرانش در فدراسيون فوتبال اگر مي‌خواستند اين شائبه به كلي در اذهان ايجاد نشود، بهتر بود كه كار بركناري اسدي را به چند روز ديگر موكول مي‌كردند اما با انجام اين كار درست يك روز بعد از دهان به دهان شدن آنها در رسانه ها، هيچ راهي براي مخاطب باقي نمي‌ماند جز اينكه منطقا به هم ارتباط شان بدهد.
بركنار شدن اسدي بعد از تحمل توهين هايي كه از كي روش شنيد و تحمل كرد، درواقع دهن كجي فدراسيون به مدير ايراني خودش بود، در برابر سرمربي خارجي هتاكي كه رسما پا را از دايره ادب بيرون نهاده است. تاج بعد از انجام اين خواسته قديمي كي روش حالا مجبور است كه همپاي او و خواسته هايش تا ميدان كرملين پيش برود و اجازه ندهد كه صداي اعتراض كارلوس خان بازهم بلند شود چون هيچ بعيد نيست كه بازهم از الفاظ عجيب و غريب استفاده كند و احترام ها را زير سوال ببرد!
هنوز جوهر مهر حكم تازه محمدرضا ساكت در جانشيني اسدي خشك نشده بود كه سيل اعتراضات پيشكسوتان و كارشناسان وطني به اين بركناري به راه افتاد و از همان دقايق آغازين شاهد آن بوديم كه آنها با عباراتي مثل ننگين، سازشكارانه، ترس مدار و ..... از آن ياد ميكردند. فدراسيون از اين پس مجبور است كه در برابر اين سيل عظيم انتقاد نيز ايستادگي كند و اين يعني باري مضاعف روي بارهاي ديگر.
اجازه بدهيد كه اين موضوع را از زاويه ديد كي روش هم بررسي كنيم. او كه با علم به خبر بركناري قريب الوقوع اسدي، با زرنگي خاص خودش پيش دستي كرد و با آن پست جنجالي اينستا گرامي اش به استقبال ماجرا رفت. پستي كه از جانب اسدي هم بي پاسخ نماند و تبديل به يك دعواي رسانه اي بزرگ شد. اما اجازه بدهيد كه اعلام كنيم فدراسيون با اقدام عجولانه اش مبني بر به تعويق نينداختن حكم ساكت، كاري كرد كه بازي براي كي روش برد – برد شود. حالا او اصلي‌ترين مخالف خودش را از دايره رييسان فدراسيون بيرون مي‌بيند و اين مهمترين پيروزي اوست. فراموش نكنيم كه حتي در صورت بالاگرفتن اعتراضات و منجر شدن آنها به اخراج سرمربي تيم ملي هم ضرري متوجه او نخواهد بود چون او توانست كه صعود ايران به جام جهاني را در كارنامه خودش به ثبت برساند و حتي در صورت اخراج هم تمام پولش را بدون مشكل دريافت خواهد كرد!
اما تصميم تاج بدون وجوه مثبت هم نيست. فدراسيون حالا با متوجه كردن پيكان انتفادات به سمت خودش و كنار گذاشتن اصلي ترين مخالف كي روش، علاوه بر ايجاد يك جو كم‌تنش براي ادامه كار كي روش و تيم ملي،آرامش آنها تا لحظه رسيدن به روسيه را هم تضمين كرده است.
از سوي ديگر هم گفته مي‌شود كه تاج به عنوان يك مدير زرنگ، با اين كار در پي آن است كه پروسه كنار گذاشتن كي روش را كليد بزند. فدراسيون كه مي داند در حال حاضر كي‌روش صاحب قلب‌هاي هواداران است و افكار عمومي تحت هيچ شرايطي بركناري احتمالي او را برنمي تابد، كار عوض كردن نظر مردم را برعهده پيشكسوتان گذاشته است. حالا و بعد از حمله هاي تند شخصيت‌هاي محبوبي مثل خداداد و مايلي كهن و عابديني و روشن و..... به كي روش و لحن توهين آميزش، احتمال اينكه نظر مردم به تدريج تغيير كند اصلا كم نيست و اين يعني فراهم شدن شرايط لازم براي اخراج سرمربي پرتغالي تيم ملي!

 بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.