b_Newsتمرینات فشرده نتیجه داد

موفقیت پینگ پنگ باز تهرانی در شانگهای

تاریخ: 1396/04/20
زمان: 12: 00
نوع: خبر
در پایان تمرینات فشرده کمپ شانگهای در رده سنی زیر 21 و زیر 18 سال، محمدامین صمدی از جنوب غرب تهران به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

در پایان تمرینات فشرده کمپ شانگهای در رده سنی زیر 21 و زیر 18 سال، محمدامین صمدی قهرمان نونهالان و آینده دار کشورمان از جنوب غرب تهران به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

تمرینات فشرده و پیشرفته کمپ شانگهای که از طرف بخش توسعه فدراسیون جهانی برای تعدادی از ورزشکاران زیر 18 و زیر 21 سال طراحی شده بود با برگزاری مسابقات در سه بخش پیشرفته و متوسط زیر 18 و زیر 21 سال انجام شد و در پایان محمدامین صمدی تنها نماینده اعزامی از جنوب غرب تهران (قهرمان نونهال ایران و نایب قهرمان هوپس آسیا) موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در رده زیر 18 سال شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.