نمایندگان جودو تهران در آسیا

تاریخ: 1396/04/20
زمان: 09: 45
نوع: خبر
ملی پوشان نوجوانان و جوانان جودو کشورمان به منظور شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا عازم کشور قرقیزستان شدند.

این رقابتها از 22 تا 25 تیر به میزبانی کشور قرقیزستان در بیشکک برگزار می شود و سپهر علی نژاد در وزن ۹۰ کیلو نوجوانان و سهیل جمال آبادی در وزن 55- کیلو و حمیدرضا ملک زاده در وزن ۱۰۰ + کیلو جوانان از استان تهران جهت شرکت در مسابقات آسیایی قرقیزستان اعزام شدند.
10 بازیکن رده جوانان 24 و 25 تیر روی تاتامی می روند.

 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.