پهلوان سرباز نشد و در ذوب ماند

تاریخ: 1396/04/26
زمان: 15: 05
نوع: خبر
هافبک ذوب آهن تا پایان لیگ هفدهم در جمع سبزپوشان اصفهانی باقی ماند.

به گزارش سایت روزنامه گل،  ستاره ذوبی ها که چندی پیش اخباری در رابطه با سرباز شدنش به گوش می رسید در نهایت در اصفهان باقی ماند تا فصل آینده را نیز با این تیم سپری کند.
احسان پهلوان پدیده دو فصل پیش ذوب آهن و ستاره آنها در لیگ شانزدهم، بازهم در این تیم خواهند ماند تا در فصل هفدهم لیگ برتر نیز با پیراهن سبزقباها بدرخشد.
پهلوان که چندی پیش اخباری در رابطه با سرباز شدنش به گوش می رسید در نهایت در تیم خود باقی ماند و نفسی راحت کشید. او که به دلیل محرومیت تراکتوری ها، چیزی نمانده تا سر از لیگ یک دربیاورد در نهایت همراه امیر قلعه نویی و ذوب آهن ماند تا کماکان به دوران بازی خود در اصفهان ادامه دهد.
چیزی که در حال حاضر مسجل است اینکه پهلوان این فصل را به همراه ذوب آهنی ها حضور خواهد داشت اما پس از پایان لیگ باید در رابطه با انجام خدمت سربازی تصمیمی دیگر بگیرد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.