شهاب زاهدی رسما به IBV ایسلند پیوست

تاریخ: 1396/04/26
زمان: 16: 36
نوع: خبر
مهاجم تیم پرسپولیس رسما به IBV ایسلند پیوست.

به گزارش سایت روزنامه گل، شهاب زاهدی مهاجم تیم پرسپولیس رسما به IBV ایسلند پیوست.
مهاجم سابق پرسپولیس نیمه دوم لیگ شانزدهم را در تیم ماشین سازی بازی می کرد که به لیگ یک سقوط کرد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.