اعلام جواب تست مجتبی جباری در ایفمارک

تاریخ: 1396/04/31
زمان: 12: 01
نوع: خبر
جواب تست مجتبی جباری در ایفمارک اعلام شد.


به گزارش سایت روزنامه گل، در حالی که گمانه زنی ها درباره شرایط مصدومیت مجتبی جباری بابت قرارداد در استقلال به یکی از سوژه های این چند وقت تبدیل شد، جواب تست این بازیکن اعلام شد.
مجتبی جباری بعد از حضور در ایفمارک و انجام تست های مدنظر این مجموعه از نظر متخصصان هیچ مشکلی برای عقد قرارداد با استقلال نداشته و جواب تست های مثبت اعلام شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.