در اعتراض به تاخیر سرمربی استقلال / خبرنگاران نشست منصوریان را ترک کردند

تاریخ: 1396/05/05
زمان: 20: 17
نوع: خبر
نشست خبری سرمربی استقلال با اعتراض خبرنگاران به تاخیر منصوریان لغو شد.

به گزارش سایت روزنامه گل، علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال که قرار بود ساعت 19 در نشست خبری پیش از دیدار با نفت آبادان حاضر شود با 45 دقیقه تاخیر وارد شد و به همین دلیل خبرنگاران به نشانه اعتراض، سالن کنفرانس را ترک کردند تا بدین ترتیب این نشست لغو شود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.