اعلام برنامه هفته هشتم ليگ واليبال

تاریخ: 1395/09/03
زمان: 00: 44
نوع: خبر
برنامه هفته هشتم ليگ برتر واليبال اعلام شد. جدول رده‌بندي

برنامه رقابت هاي ليگ به شرح ذيل اعلام شد:‌

(ساعت 15:30)
پارسه تهران- بانک سرمايه 
 (ساعت 17)
 هاوش گنبد- عمران ساري
خاتم اردکان- سايپا 
کاله– شهرداري تبريز
شهرداري اروميه- شهرداري اراک
(ساعت 17:30)
پيکان- صالحين ورامين 

جدول رده‌بندي
1- بانک سرمايه 17 امتياز
2- پيکان تهران 15 امتياز
3- سايپا تهران 16 امتياز
4- عمران ساري 14 امتياز
5- صالحين ورامين 12 امتياز
6- پارسه تهران 11 امتياز
7- شهرداري تبريز 10 امتياز
8- شهرداري اروميه 9 امتياز
9- خاتم اردکان 9 امتياز
10- کاله مازندران 6 امتياز
11- شهرداري اراک 4 امتياز
12- هاوش گنبد 3 امتياز
 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.