b_Newsنقش گل در دعوای ستاره‌‌ها و مدیران پرسپولیس

زخمی که به نمایش در آمد

تاریخ: 1396/05/07
زمان: 12: 04
نوع: خبر
رضا خدادادی - سردبیر

بازهم معلوم نشد چرا اما «گل» این وسط فحش خورد. بازیکن از چند میلیارد ساییده شده و مدیر باشگاه با بازیکنش مشکل دارد و علیه او موضع می‌‌گیرد این وسط گناه رسانه چیست که باید مورد هتاکی قرارگیرد. بار اول نیست و نخواهد بود.رویه ای که مدت‌هاست آغاز شده و فضای مجازی هم به آن دامن زده است. آنها که به اسم دفاع از باشگاه محبوب‌شان همه را به باد فحش می‌‌گیرند و البته که آداب هواداری را هم نمی‌‌دانند.مهدی طارمی از دریافتی اش از باشگاه پرسپولیس راضی نیست خصوصا که بعد از کش و قوس‌های بسیار به تیمش اضافه شد و طبیعی بود که با ندادن رضایتنامه‌اش توسط باشگاه تصور این باشد که دل خوشی از شرایط ندارد. این البته فقط متوجه طارمی نبود وچند ستاره تیم علیه باشگاه موضع گرفتند و حتی کار به انتشار متنی هماهنگ هم کشید.اما منبع انتشار آن صفحات مجازی رسمی آنها بود تا دیگر هیچ رسانه ای به کار شکنی متهم نشود.نظرات متفاوت بود برخی به ستاره‌‌ها تاختند که این چه رفتاری است و برخی از باشگاه گلایه کردند.البته بازیکنان پرسپولیس که گویا فقط می‌‌خواهند حرف خودشان شنیده شود و از بازتاب حرف خود آگاه هستند کامنت صفحات خود را بستند تا موج گلایه هواداران متوجه آنها نباشد یا حداقل با واکنش آنها مواجه نشوند. اما بی شک این اختلاف چنان عمیق است که طرف مقابل هم حرف‌هایی برای زدن داشته باشد . اینگونه بود که گل مصاحبه یکی از مدیران باشگاه که با انتقاد تند از بازیکنان همراه بود را منتشر کرد.امانتداری هم حکم می‌‌کرد که نام او مطابق خواستش محفوظ بماند. اگرچه آن مصاحبه قابلیت تیتر یک شدن را هم داشت اما آن را به اندازه تیتر یک برجسته نکردیم، البته به این دلیل که خودمان هم اعتقاد داریم حرفی باید تیتر اول شود که گوینده جرات گذاشتن نامش پای آن و ایستادن سرآن حرف را داشته باشد. اینگونه بود که دررگوشه‌ای از جلد ما قرار گرفت.اما حرفها آنقدر تند بود که بلافاصله با واکنش طارمی و مسلمان مواجه شد. واکنشی تند که البته طبیعی هم بود.دوستاره تیم توقع نداشتند که توسط باشگاه به برهم زدن نظم و آرامش تیم متهم شوند. اینکه کدامیک رفتار درستی انجام داده‌اند و حق با کدام است قضاوتش با ما نیست. اگرچه رسانه مکتوب گل همیشه با چاشنی نقد و نظر اخبارش را منتشر کرده و آن را حق رسانه می‌‌داند اما در این پرونده خاص جای قاضی ننشستیم و قضاوت نکردیم تا مبادا به حاشیه‌سازی برای پرسپولیس متهم شویم. سوال این است که گناه یک حرف به گردن کسی است که آن را زده یا رسانه‌ای که آن را منتشر کرده است؟ آیا امروز که طارمی و مسلمان کنار هم ایستادند و درمیکسدزون علیه باشگاه موضع گرفتند گناهکار رسانه‌‌ها هستند؟ شاید آنها اگر رسانه‌‌ها هم سراغشان نمی‌‌رفتند بازهم به خانه نرسیده جواب را روی اینستاگرام مخابره می‌‌کردند. حقیقت این است که اختلافی عمیق در بدنه باشگاه و میان آن و بازیکنان رخ داده که ماجرای اخیر آن را علنی کرده است.اختلافی که چه بسا اگر این روزهای اول لیگ علنی نمی‌‌شد و خود را نشان نمی‌‌داد شاید وقتی سرباز می‌‌کرد که برای جمع کردن تبعات آن دیگر فرصتی وجود نداشت. امروز پرسپولیسی‌ها می‌‌دانند که تیم‌شان هرچقدر از منظر فنی خوب است در جو واتمسفرمشکل دارد آن اتحاد وهمدلی سابق در ارکان باشگاه وجود ندارد. نگاه کردن به موضوع از این منظر نشان می‌‌دهد که گل نه تنها به حاشیه‌‌های این باشگاه دامن نزده که حتی فرصتی برای علنی شدن و چاره اندیشی به ایشان داده است. شاید که طرفین دعوا فکری به حال اختلافات کرده و موفقیت احتمالی آینده را فدای آن نکنند.