b_Newsبرخورد کی روش و ترابیان در پاگرد فدراسیون

نه سلام و نه علیکی

تاریخ: 1395/11/12
زمان: 17: 21
نوع: خبر
رو در رو شدن دبیر کمیته اقتصادی فدراسیون با سرمربی تیم ملی ایران در ساختمان فدراسیون از اتفاقات جالب امروز این مجموعه بود.

به گزارش سایت روزنامه گل، عباس ترابیان امروز بدون آن که خبر داشته باشد کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی در پاگرد ورودی در انتظار آسانسور است از بخش اداری واقع در طبقه همکف خارج و با مرد پرتغالی سینه به سینه شد. جالب اینجاست هر دو نفر خود را به ندیدن زده و بدون آن که صحبت یا خوش و بشی کنند ترابیان مسیر را عوض کرده و به طبقات بالا رفت. این در حالی بود که او قصد داشت از آسانسور استفاده کند اما به خاطر حضور کی روش قید این مساله را زد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.