جلد روزنامه گل یکشنبه 22 مردادماه 1396 / ترانسفر طارمی در نیم فصل

تاریخ: 1396/05/21
زمان: 23: 30
نوع: خبر
قرار است مهاجم پرسپولیس نیم فصل ترانسفر شود.

به گزارش سایت روزنامه گل، علیرضا منصوریان می گوید قائدی او را یاد خودش می اندازد و او می تواند منصوریان استقلال شود.
در باشگاه پرسپولیس هم جلسه اضطراری گویا با محوریت منشا قرار است برگزار شود.
مهدی طارمی هم در پروژه درآمدزایی باشگاه گویا قرار است نیم فصل ترانسفر شود.
رویانیان هم در مورد پرونده ژوزه می گوید همه چیز را از فامیل هایش بپرسید و از سوی دیگر می گوید طارمی جوان است و باید جوانی کنند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.