واکنش اینستاگرامی طارمی به اتفاقات اخیر +عکس

تاریخ: 1396/05/27
زمان: 18: 46
نوع: خبر
مهاجم پرسپولیس پستی اینستاگرامی گذاشت تا به نحوی به اتفاقات اخیر واکنش نشان داده باشد.


به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از ماجراهای اخیر بین مهدی طارمی و یکسری از هواداران بعد بازی پرسپولیس و سیاه جامگان نخستین واکنش طارمی یک پست اینستاگرامی بود که شاید تعبیرش از اتفاقات اخیر باشد: «
سالها پیش انشایم که تمام شد معلم با خط کش فلزی اش زد بر پشت دستم و گفت جمله هایت زیباست... گفتم اجازه آقا... پس چرا می زنید؟؟؟ نگاهم کرد... پوزخند تلخی زد و گفت: میزنم تا همیشه یادت بماند خوب نوشتن و زیبا فکر کردن در این دنیا تاوان دارد...»

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.