علیپور ماند و معجزه کرد / تصمیم استادانه پروفسور

تاریخ: 1396/05/31
زمان: 22: 58
نوع: خبر
اواسط نیمه دوم که پرسپولیس گل دوم را از الاهلی عربستان خورد همه منتظر ورود گادوین منشا به میدان بودند.

به گزارش سایت روزنامه گل، اواسط نیمه دوم که پرسپولیس گل دوم را از الاهلی عربستان خورد همه منتظر ورود گادوین منشا به میدان بودند اما کمتر کسی فکر می کرد او به جای مهدی طارمی وارد بازی شود. برانکو اما این تصمیم فوق العاده جالب توجه و متفاوت را گرفت و آقای گل دو دوره اخیر لیگ ایران را تنها یک ساعت پس از آغاز بازی روی نیمکت کنار دست خودش نشاند. به این ترتیب برای اولین بار زوج علیپور و منشا در پرسپولیس تشکیل شد؛ زوجی که خیلی زود صلاحیت خودش را ثابت کرد و زنگ خطر را برای طارمی به صدا درآورد. علیپور سر گل اول با یک ضربه سر زیبا توپ را در دهانه دروازه برای شجاع خلیل زاده ساخت و سر گل دوم هم با یک پاس عرضی به موقع گادوین منشا را صاحب توپ کرد. حتی در لحظات واپسین وقت های تلف شده هم علیپور می توانست سومین پاس گلش را بدهد اما بعد از پیشتازی عالی او و پاسش به منشا، مهاجم نیجیریه ای توپ را به بیرون زد. علیپور ماند و معجزه کرد تا نشان بدهد پروفسور چه تصمیم خارق العاده ای گرفته است.